Phú Quốc đề xuất cho phân lô tách thửa cho gần trăm hồ sơ tồn đọng

Dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất hơn 2 tháng, đến nay, Phú Quốc tồn đọng gần 100 hồ sơ. Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang vừa đề xuất cho tách thửa đất trở lại.

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND (Quyết định số 16) ban hành ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định diện tích tối thiểu được tách thửa bộc lộ những bất cập khi áp dụng trên thực tế. Điều này dẫn đến việc có nhiều cá nhân, tổ chức xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp để phân lô, bán nền gây khó khăn cho công tác quản lý. Trước những bất cập này, ngày 26/6/2020, UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu tạm dừng tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất đến khi Quyết định số 16 được điều chỉnh phù hợp. 

 

Phú Quốc được phân lô tách thửa sau gần 2 năm tạm dừng

Một trong những kẽ hở của Quyết định số 16 là quy trình xác nhận, lấy ý kiến UBND cấp huyện về tách thửa đất ở và những khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (công trình xây xanh, khu vui chơi giải trí công công…), diện tích tách thửa nhỏ (230m2 – 300m2)…

Điều này dẫn đến phát sinh tình trạng các tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp để phân thành nhiều lô đất có diện tích nhỏ rồi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và xây dựng, đặc biệt ở địa bàn Phú Quốc

Nhận thấy những bất cập này, ngày 26/6/2020 UBND tỉnh Kiên Giang có công văn chỉ đạo tạm dừng tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn cho đến khi điều chỉnh Quyết định số 16 cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Sở TN&MT Kiên Giang đề xuất chấm dứt việc tạm dừng phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất ở huyện Phú Quốc

Từ đó trở về ngày 11/3/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc đã tiếp nhận tổng số 108 hồ sơ, gồm 93 hồ sơ đang giải quyết, 15 hồ sơ đã hoàn thành thủ tục. Trong 93 hồ sơ này có 42 hồ sơ phân lô tách thửa đất không tiếp giáp lối đi công cộng, 51 hồ sơ thuộc dạng các thửa đất khác nhằm mục đích thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Sở Tài nguyên & Môi trường Kiên Giang cho biết, Sở Xây dựng chỉ đề nghị “tạm dừng xử lý và tiếp nhận xử lý các hồ sơ phân lô tách thửa để rà soát hiệu chỉnh Quyết định số 16 cho phù hợp với tính hình quản lý” nhưng sau đó UBND tỉnh lại chỉ đạo “tạm dừng việc thực hiện tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc…”.

Ông Phùng Quốc Bình – Giám đốc Sở TN&MT Kiên Giang.
” Việc tạm dừng theo chủ trương của UBND tỉnh là cần thiết nhưng không đảm bảo đúng quy định pháp luật, nếu để kéo dài sẽ gây bức xúc trong nhân dân. Mặt khác, nếu sửa đổi Quyết định số 16 sẽ mất nhiều thời gian. “

Giám đốc Sở TN&MT Kiên Giang, dừng toàn bộ việc tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất sẽ khiến các trường hợp tách thửa gặp khó khăn như:

  • Thừa kế, cha mẹ cho con, quyết định của toà án, thi hành án; các trường hợp 1 thửa đất có nhu cầu chuyển nhượng cho 1 – 2 người để trả nợ, để làm ăn, các thửa đất quy hoạch đất ở tiếp giáp với đường công cộng.
  • Tách thửa đất nông nghiệp diện tích lớn từ 1.000m2 – 2.000m2; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để cất nhà ở phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng…

Do đó, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh chấm dứt việc tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc; giao Sở TN&MT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn không tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ tách thửa dạng phân lô hoặc tách thửa không đúng quy định theo Quyết định số 16.

Đồng thời, rà soát hồ sơ đã tiếp nhận, nếu đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện thủ tục phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Các trường hợp khác trả lại hồ sơ.

————
THÔNG TIN LIÊN HỆ
HOTLINE: 028.628.74333 – 0902.380.839
Email: info@khanglongcorp.vn